Sales coaching

Effectieve sales coaching

Topbedrijven kiezen er al volop voor om verkopers te trainen in sales coaching of om one-on-one sales training door een externe, gekwalificeerde coach te voorzien. Wij werken met een duidelijk 5-stappenplan.

Sales coaching wordt in die bedrijven meegenomen in het business model, om de kwaliteit van de onderste laag sales professionals te verbeteren, om topsalestalenten te assisteren en om de cultuur van het bedrijf te veranderen.

Sales coaching is een management- en medewerkervriendelijke aanpak die gemakkelijk aansluiting vindt bij toptraining, mentorprogramma’s en bonusprogramma’s. Het is geen aanpak die op zichzelf staat, maar een gedegen manier om je sales team van as is naar to be te brengen.

In 5 stappen naar effectieve sales coaching

1. Start met een observatie en nul-meting

De eerste stap in sales training is een observatie door een sales coach. Hij/zij houdt je een spiegel voor: een objectieve beoordeling van zowel je bedrijf als je sales professionals, maar ook van de wijze waarop je team werkt en presteert.

2. De kloof dichten

Je sales coach vertelt je hoe ver je verwijderd bent van je targets en kan je helpen de kloof te dichten tussen de as is en de to be.

3. Ontwikkelen van vaardigheden

Je sales coach zorgt niet alleen voor een analyse van individuele vaardigheden maar ook van het team; hij/zij vertelt je welke vaardigheden al aanwezig zijn en welke vaardigheden nog verder ontwikkeld moeten worden. Om je hierin verder inzicht te doen verwerven zal hij/zij je mogelijk adviseren om one-on-one trainingssessies te ontwikkelen voor je sales professionals.

4. Training

Hij/zij zal je ook observeren om je vervolgens met raad en daad bij te staan om concrete problemen van je sales professionals op te lossen (bv. taken als cold calling). Uiteraard laat hij je pas los als jij je team weer volledig op het juiste spoor hebt gebracht.

5. Mentorship

Ook nadat de sales training en coaching hun vruchten beginnen af te werpen, blijft de coach je achter de schermen bijstaan, zodat je je coachingvaardigheden nog verder kan ontwikkelen en verfijnen. Op die manier blijf je suggesties en inzichten krijgen terwijl je bedrijf verder groeit.

Coaching van jouw mensen: overzicht

%d bloggers liken dit: